• Ερμού 41, 4ος όροφος, 54624,Θεσσαλονίκη
  • 2310 279069
  • zissis@vouroutzis.gr

 

Εισηγήσεις σε συνέδρια

Ο Ζήσης Χ. Βουρουτζής έχει κληθεί δεκάδες φορές ως ομιλητής από τα όργανα διοίκησης επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ενημερώσει, να καθοδηγήσει και να απαντήσει στα ερωτήματα των μελών διοικητικών συμβουλίων, γενικών συνελεύσεων και εποπτικών συμβουλίων. Έχει επίσης συμμετάσχει ως εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια.

3ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων

Την Παρασκευή, 22/04/2016, ο Ζήσης Χ. Βουρουτζής συμμετείχε ως εισηγητής - ομιλητής στο 3ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, που έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης, με θέμα: Η πρόσβαση του κοινού σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα βάσει της Σύμβασης του Άαρχους. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, αναλύθηκαν εκτενώς θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, που άπτονται της εφαρμογής της Σύμβασης του Άαρχους στην ελληνική έννομη τάξη.

2nd International Forum on Cooperative Law

Την Πέμπτη, 27/09/2018, ο Ζήσης Χ. Βουρουτζής συμμετείχε ως εισηγητής - ομιλητής στο 2nd International Forum on Cooperative Law, που έγινε στην Αθήνα, με θέμα: The liability of the governing bodies of agricultural cooperatives in relation to the provisions of the environmental legislation. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η οποία έλαβε χώρα ενώπιον ακροατηρίου από ολόκληρο τον κόσμο, διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός νομοθετικού προβλήματος, στα πλαίσια της της αστικής και της ποινικής ευθύνης των οργάνων διοίκησης συγκεκριμένων νομικών προσώπων και προτάθηκαν λύσεις για την αντιμετώπισή του.