• Ερμού 41, 4ος όροφος, 54624,Θεσσαλονίκη
  • 2310 279069
  • zissis@vouroutzis.gr

 

Τομείς εξειδίκευσης

Ο Ζήσης Χ. Βουρουτζής αναλαμβάνει υποθέσεις, που υπάγονται σε συγκεκριμένους κλάδους δικαίου, με σκοπό την άρτια εκπροσώπηση των εντολέων του. Συνεργάζεται επίσης με εμπειρογνώμονες και ειδικούς κάθε επιστήμης για την πλεόν εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

Δίκαιο των αγροτικών συνεταιρισμών – Αγροτικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Δίκαιο σχετικά με τις αγοραπωλησίες ακινήτων

Φορολογικό Δίκαιο

Παροχή νομικών υπηρεσιών συμμόρφωσης προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/697 περί της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα

Εργατικό Δίκαιο

Εμπορικό Δίκαιο